em bán trà atiso, cũng có nhiều ý kiến và thắc mắc của các chị em, đặc biệt là có ý kiến 2 chiều về việc phụ nữ mang thai uống trà atiso có sao khộng
em đưa ra để mọi người cho ý kiến, em cũng chỉ bán thôi nên không rõ, và cũng chưa bầu bao giờ