Xem Ảnh lớn
Mã sách: bột luật lao động bhxn, yt, tn
Tác giả Bộ lao động thương binh xã hội
Nhà xuất bản: Lao Động
Năm xuất bản năm 2013
Số trang 650.00
Giá bìa: 325,000 VNĐ
Giá bán 325,000 VNĐ

Số lượng: Chọn mua

bo luat lao dong 2013, download bộ luật lao động 2013, năm 2013

Cải cách tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm, điều kiện làm việc của người lao động... là những vấn đề được Đảng và nhà nước ta đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn như hiện nay. Vì vậy, ngày 18-6-2012 Quốc hội đã thông qua Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 (hiệu lực 01/5/2013). Và Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh - Xã hội và các Bộ ngành liên quan thời gian qua cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp luật mới về lĩnh vực nói trên như: TT số 10/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26-4-2012 Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;
TTLT số 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 30-5-2012 Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại;
NĐ số 34/2012/NĐ-CP ngày 15-4-2012 Về chế độ phụ cấp công vụ.
Việc thống kê những tình huống thường xảy ra trong công tác quản lý lao động, tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, các chính sách đối với người lao động nước ngoài, cán bộ công viên chức sẽ giúp tất cả các doanh nghiệp và các cơ quan đơn vị sự nghiệp thuận tiện hơn khi xử lý các tình huống và các vướng mắc thường gặp trong quá trình công tác. Vì vậy, Nhà xuất bản Lao động Xã Hội xuất bản cuốn sách
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2013
ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIII THÔNG QUA NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2012

ÁP DỤNG 1-5 NĂM 2013
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần I. Bộ Luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2012 (hiệu lực thi hành từ 01/5/2013);
Phần II: Hướng dẫn xử lý các tình huống liên quan đến chế độ tiền lương, thời gian làm việc, nghỉ ngơi và kỷ luật lao động;
Phần III. Hướng dẫn xử lý các tình huống về công tác quản lý và thực hiện chế độ bảo hiểm y tế;
Phần IV. Hướng dẫn xử lý các tình huống về chế độ thai sản và chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp;
Phần V. Hướng dẫn xử lý các tình huống về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, y tế và hành vi phạm pháp luật trong lao động;
Phần VI. Hướng dẫn xử lý các tình huống về tuyển dụng lao động và sử dụng lao động;
Phần VII. Hướng dẫn xử lý các tình huống về hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết, xử lý vi phạm khi thực hiện đình công;
Phần VIII. Hướng dẫn xử lý các tình huống về tranh chấp, khiếu nại và tố cáo lao động;
Phần IX. Quy định về mức lương tối thiểu chung và điều chỉnh mới về tiền lương đối với cán bộ, công chức;
Phần X. Quy định mới về điều chỉnh tiền lương, xếp lương và phụ cấp đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp;
Phần XI. Quy định mới về chế độ bồi dưỡng và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, người lao động;
Phần XII. Hệ thống thang lương, bảng lương.


sach bo luat lao dong 2013, download free, sách bộ luật lao động 2013, năm 2013