Like Tree1Likes

Các bài toán lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - Rèn luyện 4 kỹ năng toán học cơ bản

Trang 4 của 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 CuốiCuối
Kết quả 31 đến 40 của 60
 1. #31
  Avatar của NHHP
  NHHP Đang Ngoại tuyến Quấn tã
  Ngày tham gia
  Jun 2009
  Đang ở
  Hà Nội
  Bài viết
  11
  Thanks
  2
  Thanked 2 Times in 1 Post
  Xu
  0

  Post Đề Thi - Bài Giải Violympic Giải Toán Lớp 5 (phần 3) Vòng 30-35

  Đề Thi và Bài Giải Violympic Giải Toán Trên Mạng Lớp 5 Vòng 30 đến 35 (2009 - 2010)

  ***


  Bài 110:


  Biết tích 18 x 19 x 20 x 21 x a có kết quả dạng 3*91000. hãy tìm giá trị chữ số *.


  Bài giải:


  Kết quả của dãy số 18 x 19 x 20 x 21 là :
  18 x 19 x 20 x 21 = 143640
  Vì:
  143640 x a = 3*91000
  Nên giá trị chữ số * là 5
  ĐS : giá trị chữ số * là 5


  ***


  Bài 111:


  Trong một tháng nào đó có 3 ngày chủ nhật là ngày chẵn. Hỏi ngày thứ 6 đầu tiên của tháng đó là ngày bao nhiêu của tháng?


  Bài giải:


  Một tháng có các ngày chủ nhật là các ngày: 2 : 9 ; 16 ; 23 ; 30 . Thì tháng đó sẽ có 3 ngày chẵn .
  Thứ sáu đầu tiên của tháng là ngày 7 trong tháng.
  ĐS: Thứ sáu đầu tiên của tháng là ngày thứ 7 trong tháng.
  ***


  Bài 112:


  Tìm một số tự nhiên có hai chữ số biết nếu lấy số đó chia cho tổng các chữ số của nó thì được 8 dư 3.
  Số tự nhiên đó là 51


  ***


  Bài 113:


  Tìm một số tự nhiên có hai chữ số biết nếu viết thêm chữ số 0 vào giữa hai chữ số của số đó ta được số mới bằng 7 lần số phải tìm.
  Số đó là 15


  ***


  Bài 114:


  Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số chẵn nhỏ hơn 2009.
  Đáp số: 1005


  ***


  Bài 115:


  Số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 20 là số…?
  Số đó là 953210


  ***


  Bài 116:


  Một người đi từ A đến B người đó dự định có mặt tại B lúc 9 giờ. Người đó nhẩm tính nếu đi với vận tốc 40km/giờ thì đến b chậm mất 10 phút, còn nếu đi với vận tốc 50km/giờ thì đến B sớm hơn 5 phút so với dự định. Tính độ dài quãng đường AB.


  Bài giải:


  10 phút = 1/6 giờ ; 5 phút = 1/12 giờ
  Gọi x là thời gian người đó đi từ A đến B
  Quãng đường AB mà người đó đã phải đi từ A đến B vói vận tốc 40 km/giờ là:
  40 ( x + 1/6 )
  Quãng đường AB mà người đó đã phải đi từ A đến B vói vận tốc 50 km/giờ là:
  50 ( x – 1/12 ) => 40 ( x + 1/5 ) = 50 ( x – 1/12 )
  => 40x + 40/6 = 50x - 50/12 => 10x = 40 /6 + 50/12
  x = ( 130/12): 10 = 13 /12
  Vậy độ dài quãng đường AB là:
  40 ( 13/12 + 1/6 ) = 40 x 15/12 = 50 (km)
  Đáp số : Quãng đường AB dài 50 km


  ***


  Bài 117:


  Hai kho thóc A và B chứa tất cả 465 tấn thóc, biết khi xuất đi 1/4 số thóc ở kho A và 1/5 số thóc ở kho B thì số thóc còn lại ở hai kho thóc bằng nhau. Hỏi lúc đầu kho B chứa bao nhiêu tấn thóc?


  Bài giải:


  Số thóc của kho A còn lại là :
  1 – 1/4 = 3/4
  Số thóc của kho B còn lại là :
  1 – 1/5 = 4/5
  Gọi a là số thóc của kho A, b là số thóc kho B
  a/b = 4/5 : 3/4 = 16/15
  Tổng số phần bằng nhau :
  16 +15 = 31 ( phần )
  Giá trị 1 phần :
  465 : 31 = 15 ( tấn )
  Kho B chứa số thóc là :
  15 x 15 = 225 ( tấn )
  Đáp số : Số thóc của kho B là: 225 tấn


  ***


  Bài 118:


  Tìm a và b để số a45b là số có 4 chữ số lớn nhất mà khi chia cho 2; 3 và 5 đều dư 1.
  Số a là : 9
  Số b là : 1


  ***


  Bài 119:


  Tìm một số tự nhiên có hai chữ số biết nếu lấy số đó chia cho tổng các chữ số của nó thì được 7 dư 9.
  Số đó là : 93


  ***


  Bài 120:


  Tìm 2 số biết tổng của chúng bằng 175,2 và nếu đem số thứ nhất nhân với 0,9; số thứ hai nhân với 1,5 thì được hai tích bằng nhau.


  Bài giải:


  Giá trị 1 phần :
  175,2 : ( 0,9 + 1,5 ) = 73
  Số lớn là :
  73 x 1,5 = 109,5
  Số bé là :
  73 x 0,9 = 65,7
  Đáp số: Số lớn là : 109,5
  Số bé là : 65,7


  ***


  Bài 121:


  Cho hai vòi nước chảy vào một cái bể. Nếu bể không có nước chỉ mở vòi 1 thì sau 5 giờ bể đầy, chỉ mở vòi 2 thì sau 6 giờ bể đầy. Hỏi nếu mở hai vòi cùng lúc thì trong một giờ cả hai vòi chảy được bao nhiêu phần bể nước?


  Bài giải:


  Trong 1 giờ , vòi 1 chảy được :
  1 : 5 = ( bể )
  Trong 1 giờ , vòi 2 chảy được :
  1 : 6 = ( bể )
  Sau 1 giờ , cả 2 vòi chảy được:
  + = (bể)
  Đáp số: Sau 1 giờ , cả 2 vòi chảy được: bể


  ***

  Bài 122:


  Tìm một số tự nhiên có ba chữ số biết nếu lấy số đó nhân với tổng các chữ số của nó thì được 1000.
  Số đó là : 125


  ***


  Bài 123:


  Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số mà tổng các chữ số của mỗi số đó bằng 3?


  Bài giải:


  Các Số có 4 chữ số mà có tổng bằng 3 là:
  3000 ; 2100 ; 2 010 ; 2001; 1110 ; 1011 ; 1101; 1200; 1020 ;1002
  Đáp số: Có tất cả là : 10 số


  ***


  Bài 124:


  Tìm a và b để số a09b là số có 4 chữ số nhỏ nhất mà khi chia cho 2; 3 và 5 đều dư 1.


  Bài giải:


  Theo đề bài , ta thấy số b phải bằng 1 để thỏa mãn điều kiện khi chia cho 2 và cho 5 dư 1.
  Vậy : số a phải bằng 3 vì : 3091: 3 có số dư là 1.
  Đáp số : a = 3 ; b = 1


  ***


  Bài 125:


  Tích:


  3 x 3 x 3 x … x 3 ( có 2010 thừa số 3 )
  Số tận cùng cũa dãy số trên là ….


  Bài giải:


  Vì thừa số nó là 3 nên các chu kì số cuối của nó là : 3 ; 9 ; 7 ; 1 ; 3 ; 9 ;7 ;1 … 3 ; 9 ; 7 ; 1
  Vậy ứng với số thừa số chia hết cho 4 ứng với tích có số cuối bằng 1
  Ta có: 2010 : 4 có số dư là 2 nên ứng với tích có số cuối là 9.
  Đáp số : Số tận cùng cũa dãy số trên là 9.


  ***

  Bài 126:


  Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số chia hết cho 3 mà nhỏ hơn 2009?
  Có tất cả 670 số chia hết cho 3 mà nhỏ hơn 2009


  ***


  Bài 127:


  Cô giáo chủ nhiệm thông báo với các học sinh học kỳ I lớp mình chỉ có 75% các bạn kiểm tra xếp loại khá, giỏi vẫn còn tất cả 9 bạn chưa được xếp loại khá giỏi. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh.


  Bài giải:


  Số học sinh chưa được xếp loại khá giỏi chiếm số phần :
  100 % - 75 % = 25 %
  Lớp đó có số học sinh là :
  9 : 25 x 100 = 36 ( học sinh )
  Đáp số : Lớp đó có 36 học sinh


  ***

  Bài 128:


  Cho một hình chữ nhật có diện tích 486cm2 . Biết chiều rộng bằng 2/3 chiều dài?. Hãy tìm số đo chiều rộng, số đo chiều dài ?


  Bài giải


  Gọi một phần là a ta có:
  Chiều rộng là 2a.
  Chiều dài là 3a.
  Diện tích hình chữ nhật là:
  2a x 3a = 6a2 = 486
  => a2 = 81
  => a = 9
  Vậy ta có :
  Chiều dài hình chữ nhật đó là :
  9 x 3 = 27 ( cm )
  Chiều rộng hình chữ nhật đó là :
  9 x 2 = 18 ( cm )
  Đáp số : Chiều dài hình chữ nhật đó là : 27 cm
  Chiều rộng hình chữ nhật đó là : 18 cm


  ***


  Bài 129:


  Lúc 7 giờ một người xuất phát đi từ A đến b với vận tốc 40km/giờ. Cùng lúc đó một người đi từ B về A với vận tốc 50km/giờ. Biết rằng sau khi đi được 45 phút họ gặp nhau. Tính đoạn đường AB.


  Bài giải


  45 phút = 0,75 giờ
  Người xuất phát đi từ A đi được :
  40 x 0,75 = 30( km)
  Người xuất phát đi từ B đi được :
  50 x 0,75 = 37,5 (km )
  Đoạn đường AB dài :
  30 + 37,5 = 67,5 ( km )
  Đáp số: Đoạn đường AB dài : 67,5 km


  ***


  Bài 130:


  Cô giáo chủ nhiệm tổ chức cho học sinh lớp mình đi tham quan. Tổ 1 đề nghị xuất phát lúc 7 giờ 5 phút, tổ 2 đề nghị xuất phát lúc 7 giờ 15 phút, tổ 3 đề nghị xuất phát lúc 7 giờ 30 phút và tổ 4 đề nghị xuất phát lúc 7 giờ 35 phút. Hỏi cô giáo chủ nhiệm chọn giờ xuất phát nào so với giờ các tổ đề nghị không quá 15 phút ?
  Đáp số : giờ xuất phát cô chọn thỏa mãn đầu bài là 7 giờ 20 phút


  ***


  Bài 130:


  Một hình chữ nhật có diện tích bằng 437,4 cm2 . Biết chiều rộng bằng 3/5 chiều dài . Hãy tìm số đo chiều rộng , số đo chiều dài ?


  Bài giải


  Gọi a là giá trị 1 phần thì ta có :
  Chiều rộng là 3a
  Chiều dài là 5a
  3a x 5a = 437,4
  => 15a2 = 437,4
  => a2 = 29,16
  => a = 5,4
  Chiều rộng hình chữ nhật là :
  5,4 x 3 = 16,2 ( cm )
  Chiều dài hình chữ nhật là :
  5,4 x 5 = 27 ( cm )
  Đáp số : Số đo chiều rộng là :16,2 cm
  Số đo chiều dài là : 27 cm


  ***


  Đề Thi và Bài Giải Violympic Giải Toán Trên Mạng Lớp 5 Vòng 31  Bài 131:


  Khi nhân một số với 9,05 một học sinh đã sơ ý quên viết chữ số 0 của số 9,05 nên tích đã tăng thêm 5,76 đơn vị so với tích đúng. Em hãy tìm tích đúng.


  Bài giải:


  Khi quên viết chữ số 0 số 9,05 là số 9,5.
  Vậy số đó đã tăng thêm là:
  9,5 – 9,05 = 0,45 .
  Thừa số nhân với 9,05 là:
  5,76 : 0,45 = 12,8
  Vậy tích đúng là:
  12,8 x 9,05 = 115,84
  Đáp số: 115,84


  ***


  Bài 132:


  Lúc 7 giờ một người đi từ A về B với vận tốc 40 km/ giờ , đến 7 giờ 45 phút
  Một người khác đi từ B về A , đến 9 giờ 2 người gặp nhau. Hỏi người đi từ B đi với vận tốc bao nhiêu?
  Biết quãng đường AB dài 142,5 km


  Bài giải:


  Thời gian mà người đi từ A đi trước:
  7 giờ 45 phút – 7 giờ = 45 phút = 0,75 giờ
  Quãng đường mà người đi từ A đi trước :
  40 x 0,75 = 30 ( km)
  Khoảng cách giữa hai người :
  142,5 – 30 = 112,5 (km)
  Thời gian hai người đi và gặp nhau :
  9 giờ - 7 giờ 45 phút = 1giờ 15 phút = 1,25 giờ
  Đến chỗ gặp nhau , người đi từ A đã đi được :
  40 x 1,25 = 50 ( km )
  Quãng đường mà người đi từ B phải đi :
  112,5 – 50 = 62,5( km)
  Vận tốc của người đi từ B là :
  62,5 : 1,25 = 50 ( km /giờ )
  Đáp số : Vận tốc của người đi từ B là : 50 km / giờ


  ***


  Bài 133:


  Trong một hội nghị có 45 người, tất cả mọi người bắt tay nhau mỗi người một lần . Hỏi có tất cả bao nhiêu cái bắt tay ?


  Bài giải:


  Người thứ 45 sẽ bắt 44 cái bắt tay , người thứ 44 có 1 cái trùng với người thứ 45 nên còn 43 cái bắt tay … đến người cuối cùng sẽ không còn cái bắt tay nào vì đã trùng với 44 cái bắt tay trước đó .
  Ta có dãy tính :
  44 + 43 + 42 + … + 2 + 1 + 0 = [( 44 + 0 ) : 2] x 45 = 990 (cái bắt tay )
  Đáp số : có 990 cái bắt tay


  ***


  Bài 134:


  Tổng của hai số bằng 335,7; nếu tăng số thứ nhất gấp 3 lần, số thứ hai lên 5 lần thì được hai số mới có tổng bằng 1403,5. Tìm hai số đó.


  Bài giải:


  Ba lần tổng của 2 số là:
  335,7 x 3 = 1007,1
  Hai lần số thứ hai là:
  1403,5 – 1007,1 = 396,4
  Số thứ hai là :
  396,4 : 2 = 198,2
  Số thứ nhất là:
  335,7 – 198,2 = 137,5
  Đáp số: Số thứ nhất là : 137,5
  Số thứ hai là : 198,2


  ***


  Bài 135:


  Một người trong 45 phút thì đi được 33,75 km. Hỏi nếu đi với vận tốc đó thì trong 2 giờ 15 phút thì đi được bao nhiêu km ?


  Bài giải:


  2 giờ 15 phút = 135 phút
  Trong 1 phút người đó đi được :
  33,75 : 45 = 0,75 ( km/ phút )
  Nếu đi với vận tốc đó thì trong 2 giờ 15 phút người đó đi được :
  0,75 x 135 = 101,25 ( km )
  Đáp số : Nếu đi với vận tốc đó thì trong 2 giờ 15 phút người đó đi được 101,25 km
  ***


  Bài 136:


  Tìm 2 số biết hiệu của 2 số đó là 114,9 , tỉ số của 2 số là 5/8


  Bài giải:


  Hiệu số phần bằng nhau :
  8 – 5 = 3 ( phần )
  Giá trị 1 phần :
  114,9 : 3 = 38,3
  Số bé là :
  38,3 x 5 = 191,5
  Số lớn là :
  38,3 x 8 = 306,4
  Đáp số : Số bé là : 191,5
  Số lớn là : 306,4


  ***


  Bài 137:


  Tìm giá trị lớn nhất của số tự nhiên a thỏa mãn a x 0,56 < 100 =""> a > 75 => vì a > 75 và a là một số tự nhiên nên giá trị bé nhất của a = 76


  Vậy : giá trị nhỏ nhất của số tự nhiên a thõa mãn 3/4 : a < 1/100 là 76


  ***


  Bài 140:


  Lúc 7 giờ một người đi từ A đến B với vận tốc 40km/ giờ, đến 7 giờ 30 phút một người khác đi từ A cùng đường đuổi theo với vận tốc 55km/ giờ. Hỏi đến mấy giờ thì người đó đuổi kịp ?


  Bài giải:


  Thời gian người kia đi trước:
  7 giờ 30 phút – 7 giờ = 30 phút = 0,5 giờ
  Khoảng cách giữa 2 người :
  40 x 0,5 = 20 ( km )
  Hiệu vận tốc giữa 2 người :
  55 – 40 = 15 ( km/ giờ )
  Thời gian 2 người đi và gặp nhau :
  20 : 15 = 4/3 giờ = 80 phút
  Họ gặp nhau lúc :
  7 giờ 30 phút + 80 phút = 7 giờ 110 phút = 8 giờ 50 phút
  Đáp số : Đến 8 giờ 50 phút thì người đó đuổi kịp


  ***


  Bài 141:


  Một hình chữ nhật có chu vi bằng 99,4 dm, biết nếu tăng chiều rộng thêm 8,5 dm và giảm chiều dài đi 4,2 m thì nó trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đã cho?


  Bài giải:


  Chiều dài hơn chiều rộng là:
  8,5 + 4,2 = 12,7 ( m )
  Nửa chu vi hình chữ nhật :
  99,4 : 2 = 49,7 ( m )
  Chiều dài hình chữ nhật là :
  ( 49,7 + 12,7 ) : 2 = 31,2 ( m)
  Chiều rộng hình chữ nhật là :
  ( 49,7 - 12,7 ) : 2 = 18,5 ( m )
  Diện tích hình chữ nhật là :
  31,2 x 18,5 = 577,2 ( m )
  Đáp số : Diện tích hình chữ nhật đã cho là 577,2


  ****


  Bài 142:


  Tìm phân số có dạng a/16 thỏa mãn điều kiện 1/8 < a/16 < 1/3
  Phân số đó là 3/16


  ***


  Đề Thi và Bài Giải Violympic Giải Toán Trên Mạng Lớp 5 vòng 35  Tìm chữ số tận cùng của tích sau
  1 x 3 x 5 x 7 x 9 x … x 2007 x 2009


  Trả lời:


  Chữ số tận cùng của tích trên là: 5.


  ***


  Bài 143:


  Một cuộn dây được chia thành 4 đoạn. Biết đoạn thứ nhất dài bằng 1/2 tổng độ dài ba đoạn kia, đoạn thứ hai bằng 1/3 tổng độ dài ba đoạn kia, đoạn thứ ba dài bằng 1/4 độ dài ba đoạn kia và đoạn thứ tư dài 26 m.
  Hỏi cuộn dây trước kia dài bao nhiêu mét?


  Bài giải:


  Theo đề bài: Biết đoạn thứ nhất dài bằng 1/2 tổng độ dài ba đoạn kia nghĩa là đoạn thứ nhất bằng 1/3 độ dài đoạn dây, tương tự đoạn thứ hai bằng 1/4 độ dài đoạn dây , đoạn thứ ba dài bằng 1/5 độ dài đoạn dây, phần còn lại là đoạn thứ tư
  Vậy 3 đoạn 1 , 2, 3 chiếm số phần đoạn dây là :
  1/3 + 1/4 + 1/5 = 47/60 ( đoạn dây )
  Vậy đoạn thứ tư chiếm số phần đoạn dây là :
  1 – 47/60 = 13/60 (đoạn dây)
  Cuộn dây đó dài là ;
  26 : 13 x 60 = 120 ( m )
  Đáp số : Cuộn dây đó dài là 120 m.


  ***

  Bài 144:


  Tính :
  ( 1 + 1/2 ) x ( 1 + 1/3 ) x ( 1 + 1/4 ) x …. x ( 1 + 1/98 ) x ( 1 + 1/99 )


  Bài giải:


  Theo đề toán ta có :
  3 x 4 x 5 … 99 x 100 / 2 x 3 x 4 …. 98 x 99 = 100 / 2 = 50.
  Kết quả của dãy tính trên là 50.


  ***


  Bài 145:


  Một đồng hồ cứ sau mỗi giờ lại chạy nhanh 10 giây. Bây giờ là 8 giờ sáng, đồng hồ đó được chỉnh kim đúng 8 giờ. Hỏi đến đúng 8 giờ tối ngày hôm sau thì đồng hồ đó chỉ mấy giờ.


  Bài giải:


  1 ngày có 24 giờ
  Lúc đồng hồ được chỉnh kim đúng thì còn số giờ nữa là hết ngày hôm đó:
  24 giờ - 8 giờ = 16 giờ
  8 giờ tối = 20 giờ
  Còn số giờ nữa là đến 8 giờ tối hôm sau
  16 + 20 = 36 ( giờ )
  Đúng 8 giờ tối hôm sau thì đồng hồ đó chạy nhanh hơn là :
  10 x 6 = 360 giây = 6 phút
  Vậy : Đến đúng 8 giờ tối ngày hôm sau thì đồng hồ đó chỉ 8 giờ 6 phút.


  ***


  Bài 146:


  Viết tất cả các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 2010 ta được một số có nhiều chữ số .Hỏi số đó có bao nhiêu chữ số.


  Bài giải:


  Từ 1 đến 9 có 9 số và có 9 chữ số
  Từ 10 đến 99 có 90 số và có 180 chữ số
  Từ 100 đến 999 có 900 số và có 2700 chữ số
  Từ 1000 đến 2010 có 1011 số và có 4044 chữ số
  Vậy : từ 1 đến 2010 có là :
  9 + 180 + 2700 + 4044 = 6933 ( chữ số )
  Đáp số : số đó có 6933 chữ số.


  ***


  Bài 147:


  Hiện nay An 12 tuổi, em trai An 6 tuổi , bố An 40 tuổi và ông nội An 68 tuổi. Hỏi khi tuổi ông nội An bằng số tuổi của ba bố con An thì ông nội An bao nhiêu tuổi ?


  Bài giải:


  Tổng số tuổi của ba bố con An là :
  12 + 6 + 40 = 58 ( tuổi )
  Theo đề bài thì mỗi năm qua thì ông nội An tăng thêm 1 tuổi còn ba bố con An tăng thêm 3 tuổi
  Tuổi của ông nội An hơn số tuổi của ba bố con An cộng lại là :
  68 – 58 = 10 ( tuổi )
  Cứ mỗi năm qua thì tổng số tuổi tăng thêm của ba bố con An hơn tuổi tăng ông nội An là :
  3 – 1 = 2 ( tuổi )
  Sau số năm nữa thì số tuổi của ba bố con An bằng số tuổi ông nội An :
  10 : 2 = 5 ( tuổi )
  Khi tuổi ông nội An bằng số tuổi của ba bố con An thì số tuổi ông nội An là:
  68 + ( 5 x 1 ) = 73 ( tuổi ) hay 58 + ( 5 x 3) = 73 ( tuổi )
  Đáp số : Khi tuổi ông nội An bằng số tuổi của ba bố con An thì số tuổi ông nội An là: 73 tuổi .


  ***


  Bài 148:


  Rút gọn phân số 202020/454545
  202020/454545 = 20/45 = 4/9.


  ***


  Bài 149:


  Tìm tỉ số phần trăm của số gạo trong kho A và số gạo kho B , biết số gạo trong kho A bằng 40 % trung bình cộng của số gạo có trong cả hai kho.


  Bài giải:


  Gọi số gạo kho A là a, số gạo kho B là b thì ta có :
  a = 40 % ( a + b ) : 2 àa = 40/100 ( a + b ) : 2
  à a = 20/100 ( a + b )
  à a = 1/5 ( a + b )
  à 5a = a + b à 4a = b à a = b/4 = 0,25 b = 25 % b.
  Đáp số : Tỉ số phần trăm của số gạo trong kho A và số gạo kho B là 25%.


  ***


  Bài 150:


  Tổng hai số thập phân là 18,96. Nếu dịch dấu phẩy của số bé sang phải 1 chữ số rồi trừ đi số lớn ta được hiệu là 74,1, tìm số bé ?


  Bài giải:


  Gọi a là số lớn, b là số bé
  Như đề bài, ta có :
  a + b = 18,96 à a = 18,96 – b
  10b – a = 74,1
  10b – ( 18,96 – b ) = 74,1
  74,1 + 18,96 = 10b + b = 11b
  b = ( 74,1 + 18,96 ) : 11 = 8,46
  Đáp số : số bé là 8,46.


  ***


  Bài 151:


  ____
  Tìm số 2a4b biết số đó đồng thời chia hết cho 2,5 và 9
  Số đó là : 2340.


  ***


  Bài 152:


  Lúc 7 giờ một ô tô xuất phát từ A về B với vận tốc 40 km/giờ. Sau đó 30 phút một ô tô khác đi từ B về A với vận tốc 60 km / giờ. Biết 2 ô tô gặp nhau lúc 8 giờ 15 phút . Tính độ dài quãng đường AB ?


  Bài giải:


  30 phút = 0,5 giờ
  Quãng đường mà ô tô xuất phát đi từ A về B đi trước :
  40 x 0,5 = 20 ( km/ giờ )
  Thời gian mà ô tô đi từ B về A xuất phát :
  7 giờ + 30 phút = 7 giờ 30 phút
  Thời gian 2 xe đi và gặp nhau :
  8 giờ 15 phút – 7 giờ 30 phút = 45 phút = 0,75 giờ
  Tổng vận tốc 2 xe :
  60 +40 = 100 ( km/ giờ )
  Quãng đường AB dài :
  100 x 0,75 + 20 = 95 ( km )


  Đáp số : Quãng đường AB dài 95 km.


  Lần sửa cuối bởi NHHP, ngày 05-10-2012 lúc 09:50 PM.

 2. #32
  Avatar của NHHP
  NHHP Đang Ngoại tuyến Quấn tã
  Ngày tham gia
  Jun 2009
  Đang ở
  Hà Nội
  Bài viết
  11
  Thanks
  2
  Thanked 2 Times in 1 Post
  Xu
  0

  Post Đề Thi ViOlympic Giải Toán Lớp 6 Trên Mạng Vòng 1 đến Vòng 12

  Lần sửa cuối bởi NHHP, ngày 05-10-2012 lúc 09:52 PM.

 3. #33
  Avatar của chung_cute
  chung_cute Đang Ngoại tuyến Quấn tã
  Ngày tham gia
  May 2011
  Bài viết
  1
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Xu
  0

  Mặc định

  giúp em bai toan nay nheãy số 1; 2; 3; 4; 5; …; 120; 121 có bao nhiêu số lẻ?

 4. #34
  Avatar của MinhYen
  MinhYen Đang Ngoại tuyến Quấn tã
  Ngày tham gia
  Aug 2011
  Bài viết
  1
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Xu
  0

  Mặc định

  Mình cũng nhiều lần vào mạng để xem mục " Giải toán trên mạng " nhưng chưa lần nào vào được.
  Có Bác nào biết, mách dùm với nha!!!

 5. 22-11-2011

  Quấn tã


 6. #35
  Avatar của cunbo123
  cunbo123 Đang Ngoại tuyến Quấn tã
  Ngày tham gia
  Sep 2011
  Bài viết
  2
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Xu
  0

  Mặc định

  Các mẹ ơi ! mình thấy có trường mầm non học miễn phí ở ngay quận thanh xuân gần làng sinh viên Hacico nếu mẹ nào có bé học mầm non thì cho con qua trường tham quan đăng ký học thử miễn phí nhé..Mình thấy lớp học nói về chương trình Starkids nó là chương trình ngoại khóa nhằm giúp trẻ từ 3-6 tuổi hiểu và nhận biết về giá trị của bản thân, gia đình , xã hội, mà ở đây mình được biết thông qua khóa học trẻ thể hiện ý kiến và giao tiếp bằng tiếng anh.
  Mọi thông tin các mẹ có thể truy cập trang web: Colorhouse.com.vn
  Các mẹ hãy đăng ký học “thử” và gửi đường link này cho các mẹ mà quan tâm nhé..!

 7. 19-12-2011


 8. #36
  Avatar của plhuong
  plhuong Đang Ngoại tuyến Quấn tã
  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  3
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Xu
  0

  Cool

  Trích dẫn Gửi bởi chung_cute Xem bài viết
  giúp em bai toan nay nheãy số 1; 2; 3; 4; 5; …; 120; 121 có bao nhiêu số lẻ?
  Số số lẻ là:
  (121-1):2+1=61(số)

 9. #37
  Avatar của plhuong
  plhuong Đang Ngoại tuyến Quấn tã
  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  3
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Xu
  0

  Mặc định

  Sao hông có lớp 6 zây?

 10. #38
  Avatar của plhuong
  plhuong Đang Ngoại tuyến Quấn tã
  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  3
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Xu
  0

  Mặc định


 11. #39
  Avatar của muanao008
  muanao008 Đang Ngoại tuyến Banned
  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  137
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Xu
  0

  Mặc định

  up cho bác, chúc bác bán đắt hàng.

  up cho bác, chúc bác bán đắt hàng.

  Chia sẻ cho các bạn một phần mềm rất hay trên diên thoại

  Tải về miễn phí phần mềm chát sex cùng 3triêu sexy girl trên toàn quốc.

  Tải miễn phí


  download chat sex miễn phí


  Tải về miễn phí phần mềm chát sex cùng 3triêusexy girl trên toàn quốc.em nào cũng dâm,em nào máu thì chup cả ảnh xinh cho ae ta thưởng thức.đặc biêt,phần mềm này còn chat giá rẻ GPRS Của 3mang viettel.mobi,vina.
  download chat sex miễn phí

  download xem ảnh sex miễn phí ,

  download video sex miễn phí ,
  chat sex miễn phí
  xem ảnh sex miễn phí ,
  video sex miễn phí ,
  giao luu ket ban
  tai game mien phi ,
  tai anh va video mien phi ,
  Các dịch vụ khác :

  wap upload | Videos - Porn - XXX | upload miễn phí | upload mien phi | tải game miễn phí , download miễn phí | download mien phi | game S60v3 | tải video cho điện thoại , video sex cho điện thoại | game sex mobile miễn phí | tải game mobile , game mobile | upload for mobile | wap upload miễn phí cho mobile | wap upload miễn phí cho điện thoại , wap upload mien phi cho mobile | diễn đàn mobile | dien dan mobile | diễn đàn cho điện thoại
  Wap 3G | Game Java | mobile game | diễn mobile soft | Forum Wap | Wap Viet Community | Game Linh Triều Bình Ca | Phần mềm Nokia | hack avata | Phần mềm Androi | Phần mềm việt hoá | kết bạn- giải trí | Phần mềm game S60v3 | Phim cho di động | Music - Videos | Kinh nghiệm học tập | JAVA GAMES-Truyện ONLINE | phần mềm hoặc key,crack | Upload - Download | nhạc mp3,video | WAP UPLOAD ZMB || wap việt -S40 game-Android game-S60v3 game | Kinh nghiệm học tập diễn đàn cho điện thoại | dien dan cho dien thoai | diễn đàn kết bạn cho mobile | dien dan ket ban cho mobile | diễn đàn kết bạn cho điện thoại | diễn đàn mobile | dien dan mobile | forum cho mobile
  Truyện Cười | Truyện Ma
  | mobile game | diễn mobile soft | Video kinh dị | Video hài hước | Video hoạt hình | Ảnh đẹp | Ảnh hot girl | Truyện Ngắn | Phần mềm việt hoá | Ảnh hài hước | Truyện,Thơ CHÊ | Ảnh kinh dị | Music - Videos | Phần Mềm S60 | JAVA GAMES-Truyện ONLINE | phần mềm S40 | Upload - Download | Game S40 | WAP UPLOAD ZMB || hack army | (xu,lượng,full đất) hack speed |  Nguồn http://zingmobi.vn

  http://zingme.us  web rao vặt miễn phí, dễ dàng quản lý trên mobile , tin đăng sẽ tự động cập nhật lên các site rao vặt khác , mời bác ghé qua http://muanao.net
  Truyện Cười | Truyện Ma
  | mobile game | diễn mobile soft | Video kinh dị | Video hài hước | sms cute, mobile game, diễn đàn mobile, soft, Video kinh dị, Video hài, Video hoạt hình, Ảnh đẹp , Ảnh hot girl, Truyện Ngắn, Phần mềm việt hoá, Ảnh hài hước, Truyện, Thơ CHÊ, Ảnh kinh dị, Music - Videos, Phần Mềm S60, JAVA GAMES, Truyện ONLINE, phần mềm S40, Upload, Download, Game S40, WAP UPLOAD ZMB, hack army, hack speed wap upload, Videos - Porn - XXX, upload miễn phí, upload mien phi, tải game miễn phí, download miễn phí, game S60v3, tải video cho điện thoại, video sex cho điện thoại, game sex mobile miễn phí, tải game mobile, game mobile, upload for mobile, wap upload miễn phí cho mobile, wap upload miễn phí cho điện thoại, diễn đàn mobile, diễn đàn cho điện thoại, Wap 3G, Game Java, mobile game, diễn mobile soft, Forum Wap, Wap Viet Community, Game Linh Triều Bình Ca, Phần mềm Nokia, hack avata, Phần mềm Androi, Phần mềm việt hoá, kết bạn, giải trí, Phần mềm game S60v3, Phim cho di động, Music - Videos , Kinh nghiệm học tập , JAVA GAMES-Truyện ONLINE , phần mềm hoặc key,crack , Upload - Download , nhạc mp3,video , WAP UPLOAD ZMB , wap việt -S40 game-Android game-S60v3 game , Kinh nghiệm học tập , diễn đàn cho điện thoại, diễn đàn kết bạn cho mobile, diễn đàn kết bạn cho điện thoại, diễn đàn mobile , dien dan mobile, forum cho mobile, Truyện Cười, Truyện Ma,Avatar180 mod Valentine, Avatar170hack phom, Avatar171menskull, Ava186x2-mod.jar, Army165-hack, Avatar185 , Avatar-186-mod-speed, Avatar178_mod, Army-164-hack-mua-le-item, Avatar186-mod-map, Army 165, MP3_240x320, AvtPre1751fix2, Avatar186-Auto-fish, ucweo8.2-mod, Avatar-183-mod-skin-and-map, Ninja3 crack full 1, NQSH123_Hack-Full_Fix-lag, Avatar186-full-mod, FatalAttack SMS CHÚC TẾT 2012, NHỮNG LỜI CHÚC HAY NHẤT DÀNH CHO NGƯỜI YÊU, CHÚC TẾT 2012, TIN NHAN CUTE, SMS NĂM MỚI 2012, NHẮN TIN THẤT TÌNH, SMS TẾT, TIN NHAN NAM MOI, TU VI TRAC NGHIEM, SMS KET NOI, DANH BA WAP VIET, CAM NANG MEO VAT MOBILE, KẾT QUẢ XỔ SỐ TRÊN MOBILE, TAI VIDEO CLIP 3GP CHO DIEN THOAI, TAI NHAC MP3 CHO

 12. #40
  Avatar của doremongn1
  doremongn1 Đang Ngoại tuyến Quấn tã
  Ngày tham gia
  Apr 2012
  Bài viết
  1
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Xu
  0

  Mặc định

  Trích dẫn Gửi bởi lucngagiangquang Xem bài viết
  duoc thoi..............ok
  Hic Duoc thui

Trang 4 của 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 CuốiCuối

SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.