các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị 2012, mậu diễn văn khai mạc đại hội 2012
các mẫu diễn văn, khai mạc, bế mạc hội nghị 2012, mới nhất, cac mau dien van khai mac be mac hoi nghị,tuyển tập các bài diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị 2012
Liên hệ mua sách:

Ms. Ngọc - Tel: 0938 060 418 - Tel: 08.6684 3979
web: http://sachdoanhnghiep.com
mua sách gọi: 0938 060 418


Soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản là những hoạt động thường xuyên trong các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức xã hội và cá nhân. Ngày 19-01-2011 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân. Nhằm giúp cho việc soạn thảo văn bản được hiệu quả, nhanh chóng và tránh được các sai sót đáng tiếc, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản quyển sách:
TUYỂN TẬP CÁC MẪU
DIỄN VĂN KHAI MẠC - BẾ MẠC - HỘI NGHỊ
TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC KINH TẾ
HƯỚNG DẪN THỂ THỨC TRÌNH BÀY VĂN BẢN VÀ CÁC MẪU VĂN BẢN MỚI NHẤT
Cuốn sách gồm các phần sau:
Phần thứ nhất. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Phần thứ hai. Mẫu soạn thảo một số văn bản hành chính trong các cơ quan, tổ chức
Phần thứ ba. Các mẫu văn bản thường dùng trong tổ chức đoàn thể
Phần thứ tư. Các mẫu văn bản dùng cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động
Phần thứ năm. Các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc, chào mừng, các mẫu thư thường dùng
Phần thứ sáu. Các mẫu văn bản giấy tờ nhân thân, tư pháp, tố tụng
Phần thứ bảy. Các mẫu văn bản dành cho ủy ban nhân dân phường xã
Phần thứ tám. Các mẫu văn bản về tài chính, kinh doanh, sử dụng, mua sắm tài sản, in ấn hóa đơn.
Hy vọng cuốn sách sẽ đem đến cho bạn đọc những tài liệu bổ ích và cần thiết. Trong quá trình sưu tầm và hệ thống khó tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 520 trang. Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2012
(Có hóa đơn) Giao tận nơi
Liên hệ mua sách:

Ms. Ngọc - Tel: 0938 060 418 - Tel: 08.6684 3979
web: http://sachdoanhnghiep.com
mua sách gọi:0938 060 418
các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị 2012, mới nhất
325,000 VNĐ


kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính 2012
385,000 VNĐ


MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ TRONG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 2012
298,000 VNĐ


kỹ thuật soạn thảo và trình bày văn bản 2012, mới nhất
325,000 VNĐ


MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2012
385,000 VNĐ


HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH 2012
325,000 VNĐ

Liên hệ mua sách:

Ms. Ngọc - Tel: 0938 060 418 - Tel: 08.6684 3979
web: http://sachdoanhnghiep.com
mua sách gọi:0938 060 418
LUẬT DOANH NGHIỆP MỚI NHẤT 2012
325,000 VNĐ


luật doanh nghiệp 2012, mới nhất, download
325,000 VNĐ


HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT DOANH NGHIỆP 2012
325,000 VNĐ


sách luật doanh nghiệp 2012, mới nhất, luật doanh nghiệp năm 2012
325,000 VNĐ
luật môi trường 2012, mới nhất năm 2012
325,000 VNĐ


hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường 2012
325,000 VNĐ


pháp luật bảo vệ môi trường ở việt nam 2012
325,000 VNĐ


luật bảo vệ môi trường 2012
325,000 VNĐ
Liên hệ mua sách:

Ms. Ngọc - Tel: 0938 060 418 - Tel: 08.6684 3979
web: http://sachdoanhnghiep.com
mua sách gọi:


0938 060 418
http://sachdoanhnghiep.com