(Hình ảnh mang tính chất minh họa)
Tên trường
Địa điểm
Điện thoại
Email
20-10
Xã Đông Ngạc
0438386192
mn20-10-tl@hanoiedu.vn
ÁNH DƯƠNG
Xã Xuân Đỉnh
0437571849
mnanhduong-lb@hanoiedu.vn
CẦU DIỄN
Đường K3 Thị trấn Cầu Diễn
0437645384
mncaudien-tl@hanoiedu.vn
CỔ NHUẾ
Thôn Trù, xã Xuân Đỉnh
0438387821
mnconhue-tl@hanoiedu.vn
ĐẠI MỖ
Thôn Tiền Tiến, xã Đại Mỗ
0438391049
mndaimo-tl@hanoiedu.vn
ĐÔNG NGẠC
Thôn Đông Thắng. xã Đông Ngạc
0437567269
mndongngac-tl@hanoiedu.vn
KIM MAI
Thôn Lộc, xã Xuân Đỉnh
0438383131
mnkimmai-tl@hanoiedu.vn
LIÊN MẠC
Thôn Yên Nội. xã Liên Mạc
0437511661
mnlienmac-tl@hanoiedu.vn
MỄ TRÌ
Thôn Hạ, xã Mễ Trì
0438391051
mnmetri-tl@hanoiedu.vn
MINH KHAI
Thôn Văn Trì, xã Minh Khai
0438374933
mnminhkhai-hbt@hanoiedu.vn
MỸ ĐÌNH
Thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình
0437851157
mnmydinh-tl@hanoiedu.vn
NGỰA GIÓNG
Xã Đông Ngạc
0438387881
mnnguagiong-tl@hanoiedu.vn
PHÚ DIỄN
Thôn Phú Diễn, xã Phú Diễn
0438374925
mnphudien-tl@hanoiedu.vn
SAO MAI
Đường 32 xã Phú Diễn
0437655976
mnsaomai-lb@hanoiedu.vn
SƠN CA
Ngã tư Nhổn
0438372177
mnsonca-lb@hanoiedu.vn
SƠN HÀ
Xã Cổ Nhuế
0438388602
mnsonha-tl@hanoiedu.vn
TÂY MỖ
Khu Liên hợp, xã Tây Mỗ
0438391050
mntaymo-tl@hanoiedu.vn
THƯỢNG CÁT
Thôn Thượng Cát, xã Thượng Cát
0437510065
mnthuongcat-tl@hanoiedu.vn
THUỴ PHƯƠNG
xã Thuỵ Phương
0438388582
mnthuyphuong-tl@hanoiedu.vn
TRUNG VĂN
Thôn Trung Văn, xã Trung Văn
0438391052
mntrungvan-tl@hanoiedu.vn
TUỔI HOA
Xã Đông Ngạc
0438375601
mntuoihoa-tx@hanoiedu.vn
VIỆT HÀ
Thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình
0437680954
mnvietha-tl@hanoiedu.vn
XUÂN ĐỈNH A
Thôn Đông, xã Xuân Đỉnh
0438388580
mnxuandinhA-tl@hanoiedu.vn
XUÂN ĐỈNH B
Thôn Quyết Thắng. xã Xuân Đỉnh
0438388579
mnxuandinhB-tl@hanoiedu.vn
XUÂN PHƯƠNG
Thôn Hoè Thị, xã Xuân Phương
0437650504
mnxuanphuong-tl@hanoiedu.vn
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC
CẦU DIỄN
Thị trấn Cầu Diễn
0438349465
c1caudien-tl@hanoiedu.vn
CỔ NHUẾ A
Xã Cổ Nhuế
0438385779
c1conhueA-tl@hanoiedu.vn
CỔ NHUẾ B
Xã Cổ Nhuế
0438362713
c1conhueB-tl@hanoiedu.vn
ĐẠI MỖ
Xã Đại Mỗ
0438390101
c1daimo-tl@hanoiedu.vn
DL ĐOÀN THỊ ĐIỂM
Xã Mỹ Đình
0437851415
c1dldoanthidiem-tl@hanoiedu.vn
DL LÊ QUÝ ĐÔN
Xã Mỹ Đình
0422148660
c1dllequidon-tl@hanoiedu.vn
DL LÔMÔNÔXỐP
Xã Mỹ Đình
0437852628
c1dllomonoxop-tl@hanoiedu.vn
ĐÔNG NGẠC A
Xã đông Ngạc
0438383173
c1dongngacA-tl@hanoiedu.vn
ĐÔNG NGẠC B
Xã Đông Ngạc
0438362562
c1dongngacB-tl@hanoiedu.vn
LIÊN MẠC
Xã Liên Mạc
0437510477
c1lienmac-tl@hanoiedu.vn
MỄ TRÌ A
Xã Mễ Trì
0437844290
c1metriA-tl@hanoiedu.vn
MỄ TRÌ B
Xã Mễ Trì
0438390476
c1metriB-tl@hanoiedu.vn
MINH KHAI
Xã Minh Khai
0438370138
c1minhkhai-hbt@hanoiedu.vn
MỸ ĐÌNH
Mỹ Đình
0438341179
c1mydinh-tl@hanoiedu.vn
PHÚ DIỄN
Xã Phú Diễn
0438341240
c1phudien-tl@hanoiedu.vn
TÂY MỖ
Xã Tây Mỗ
0438390069
c1taymo-tl@hanoiedu.vn
TÂY TỰU A
Xã Tây Tựu
0437655135
c1taytuuA-tl@hanoiedu.vn
TÂY TỰU B
Xã Tây Tựu
0438374106
c1taytuuB-tl@hanoiedu.vn
THƯỢNG CÁT
Thượng Cát
0437510067
c1thuongcat-tl@hanoiedu.vn
THUỴ PHƯƠNG
Thụy Phương
0438362688
c1thuyphuong-tl@hanoiedu.vn
TRUNG VĂN
Xã Trung Văn
0438543443
c1trungvan-tl@hanoiedu.vn
XUÂN ĐỈNH
Xã Xuân Đỉnh
0438389849
c1xuandinh-tl@hanoiedu.vn
XUÂN PHƯƠNG
Xã Xuân Phương
0438340347
c1xuanphuong-tl@hanoiedu.vn