Trong hai ngày 26 - 27/2/2010. Do ảnh hưởng của rìa nam của rãnh áp thấp bị nén với hoạt động của gió tây nam gây ra hiệu ứng phơn nên khu vực bắc và trung Trung Bộ đã bắt đầu xuất hiện nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 36 oC, một số nơi có nhiệt độ cao như Con Cuông (Nghệ An) là 37.2 oC, Hương Khê (Hà Tĩnh) là 36,5 oC, Nam Đông (Huế) là 36.1 oC...

Tại các tỉnh miền bắc nhiệt độ cũng tăng cao 33 – 34 độ, ở phía tây Bắc Bộ đã xuất hiện nắng nóng cục bộ, một số nơi nhiệt độ cao trên 36 độ như Quỳnh Nhai (Sơn La) 36.5 độ, Mường La (Sơn La) 36.5 độ; Lạc Sơn (Hòa Bình) 36.6 độ;

Hiện nay rãnh áp thấp đang đầy dần lên và suy yếu dần, nhưng vùng thấp nóng phía tây lại đang có xu hướng phát triển trở lại do vậy trong 3 - 4 ngày tới Bắc Bộ không mưa, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 32 – 34 độ, một số nơi có nắng nóng; ở các tỉnh bắc và Trung Trung Bộ nhiệt độ vào khoảng 35 – 36 độ, một số nơi nhiệt độ còn cao tới 37 – 38 độ, trời nắng nóng.

Tiếp theo là dự báo thời tiết cho 3 ngày tới tại một số tỉnh đang có nguy cơ cháy rừng ở miền Bắc.

Cao Bằng:
Ngày và đêm 01/3/2010:
Ngày nắng, đêm không mưa, gió nam đến đông nam cấp 2 -3. Nhiệt độ ban đêm từ 16 - 18 độ; nhiệt độ ban ngày từ 31 – 33 độ. Độ ẩm 75%.
Ngày và đêm 02/3/2010:
Ngày nắng, đêm không mưa, gió nam đến đông nam cấp 2 -3. Nhiệt độ ban đêm từ 18 - 20 độ; nhiệt độ ban ngày từ 32 – 34 độ. Độ ẩm 70 - 75%.
Ngày và đêm 03/3/2010:
Ngày nắng, đêm không mưa, gió nam đến đông nam cấp 2 -3. Nhiệt độ ban đêm từ 18 - 20 độ; nhiệt độ ban ngày từ 33 – 35 độ. Độ ẩm 70 - 73%.

Bắc Cạn:
Ngày và đêm 01/3/2010:
Ngày nắng, đêm không mưa, gió nam đến đông nam cấp 2 -3. Nhiệt độ ban đêm từ 21 - 23 độ; nhiệt độ ban ngày từ 31 – 33 độ. Độ ẩm 75%.
Ngày và đêm 02/3/2010:
Ngày nắng, đêm không mưa, gió nam đến đông nam cấp 2 -3. Nhiệt độ ban đêm từ 21 - 23 độ; nhiệt độ ban ngày từ 32 – 34 độ. Độ ẩm 70 - 75%.
Ngày và đêm 03/3/2010:
Ngày nắng, đêm không mưa, gió nam đến đông nam cấp 2 -3. Nhiệt độ ban đêm từ 21 - 23 độ; nhiệt độ ban ngày từ 33 – 35 độ. Độ ẩm 68 - 73%.

Tam Đảo (Vĩnh Phúc).
Ngày và đêm 01/3/2010:
Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nam đến đông nam cấp 3 - 4. Nhiệt độ ban đêm từ 21 - 23 độ; nhiệt độ ban ngày từ 25 – 27 độ. Độ ẩm 75%.
Ngày và đêm 02/3/2010:
Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nam đến đông nam cấp 3 - 4. Nhiệt độ ban đêm từ 21 - 23 độ; nhiệt độ ban ngày từ 26 – 28 độ. Độ ẩm 73 - 78%.
Ngày và đêm 03/3/2010:
Ngày nắng, đêm không mưa, gió nam đến đông nam cấp 2 -3. Nhiệt độ ban đêm từ 21 - 23 độ; nhiệt độ ban ngày từ 26 – 28 độ. Độ ẩm 73 - 78%.

Lào Cai:

Ngày và đêm 01/3/2010:
Ngày nắng, đêm không mưa, gió nam đến đông nam cấp 2 -3. Nhiệt độ ban đêm từ 20 - 22 độ; nhiệt độ ban ngày từ 31 – 33 độ. Độ ẩm 76%.
Ngày và đêm 02/3/2010:
Ngày nắng, đêm không mưa, gió nam đến đông nam cấp 2 -3. Nhiệt độ ban đêm từ 21 - 23 độ; nhiệt độ ban ngày từ 31 – 34 độ. Độ ẩm 71 - 74%.
Ngày và đêm 03/3/2010:
Ngày nắng, đêm không mưa, gió nam đến đông nam cấp 2 -3. Nhiệt độ ban đêm từ 21 - 23 độ; nhiệt độ ban ngày từ 32 – 35 độ. Độ ẩm 70 - 73%.

Lai Châu:
Ngày và đêm 01/3/2010:
Ngày nắng, đêm không mưa, gió nam đến đông nam cấp 2 -3. Nhiệt độ ban đêm từ 16 - 18 độ; nhiệt độ ban ngày từ 31 – 33 độ. Độ ẩm 77%.
Ngày và đêm 02/3/2010:
Ngày nắng, đêm không mưa, gió nam đến đông nam cấp 2 -3. Nhiệt độ ban đêm từ 16 - 18 độ; nhiệt độ ban ngày từ 31 – 34 độ. Độ ẩm 71 - 73%.
Ngày và đêm 03/3/2010:
Ngày nắng, đêm không mưa, gió nam đến đông nam cấp 2 -3. Nhiệt độ ban đêm từ 17 - 19 độ; nhiệt độ ban ngày từ 32 – 35 độ. Độ ẩm 70 - 73%.

Lào Cai:
Ngày và đêm 01/3/2010:
Ngày nắng, đêm không mưa, gió nam đến đông nam cấp 2 -3. Nhiệt độ ban đêm từ 20 - 22 độ; nhiệt độ ban ngày từ 31 – 33 độ. Độ ẩm 76%.
Ngày và đêm 02/3/2010:
Ngày nắng, đêm không mưa, gió nam đến đông nam cấp 2 -3. Nhiệt độ ban đêm từ 21 - 23 độ; nhiệt độ ban ngày từ 31 – 34 độ. Độ ẩm 71 - 74%.
Ngày và đêm 03/3/2010:
Ngày nắng, đêm không mưa, gió nam đến đông nam cấp 2 -3. Nhiệt độ ban đêm từ 21 - 23 độ; nhiệt độ ban ngày từ 32 – 35 độ. Độ ẩm 70 - 73%.

Hòa Bình:
Ngày và đêm 01/3/2010:
Ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ ban đêm từ 21 - 23 độ; nhiệt độ ban ngày từ 32 – 34 độ. Độ ẩm 73%.
Ngày và đêm 02/3/2010:
Ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ ban đêm từ 22 - 24 độ; nhiệt độ ban ngày từ 34 – 36 độ. Độ ẩm 68 - 71%.
Ngày và đêm 03/3/2010:
Ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ ban đêm từ 22 - 24 độ; nhiệt độ ban ngày từ 35 – 37 độ. Độ ẩm 65 - 68%.

Cập nhật lúc 14h30 ngày 28.02.2010