Nếu không xem đc clip thì click vào link dưới đây nhé cả nhà. Xem hài vãi chưởng
http://www.youtube.com/watch?v=9FdIaJnhs5Y