HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT THỰC HIỆN LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2013
QUY ĐỊNH VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP 2013
TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN XÁC ĐỊNH CHẤT LƯỢNG NƯỚC, KHÔNG KHÍ, CHẤT THẢI VÀ XỬ LÝ VI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG


Chung tay bảo vệ môi trường là nhiệm vụ khẩn thiết, là tiếng nói chung của các cấp, các ngành và của toàn xã hội. Vừa qua, nhiều văn bản quan trọng trong lĩnh vực môi trường đã được ban hành như: THÔNG TƯ SỐ 48/2011/TT-BTNMT NGÀY 28-12-2011 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp;

THÔNG TƯ SỐ 43/2011/TT-BTNMT NGÀY 12-12-2011 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường chất lượng nước bảo vệ thủy sinh và nước dùng cho tưới tiêu;
THÔNG TƯ SỐ 47/2011/TT-BTNMT NGÀY 28-12-2011 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường về nước thải công nghiệp… ;
THÔNG TƯ SỐ 12/2011/TT-BTNMT NGÀY 14-4-2011 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Quy định về Quản lý chất thải nguy hại;
THÔNG TƯ SỐ 46/2011/TT-BTNMT NGÀY 26-12-2011 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG …
Nội dung cuốn sách gồm các phần quan trọng sau:
PHẦN I: CÁ NHÂN, TỔ CHỨC CẦN BIẾT VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
PHẦN II. QUY CHUẨN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG HIỆN HÀNH về nước thải công nghiệp
PHẦN III. LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỚI NHẤT
PHẦN IV: ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÁC DỰ ÁN SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHỆ CAO, KHU CÔNG NGHIỆP VÀ CỤM CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC ĐƯA VÀO HOẠT ĐỘNG
PHẦN V: QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH CHỐNG TỘI PHẠM, XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG
PHẦN VI: CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN, CHẤT THẢI NGUY HẠI, CHẤT THẢI Y TẾ
PHẦN VII: QUY ĐỊNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI LÀNG NGHỀ
PHẦN VIII: CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
PHẦN IX: THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ QUY ĐỊNH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
PHẦN X: QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC
Chúng tôi tin rằng cuốn sách sẽ là cẩm nang thực sự cần thiết cho quý cơ quan và các cá nhân có liên quan đến lĩnh vực này. Sách được in trên giấy trắng sắp xếp khoa học, đẹp, khổ 20*28 cm, dày 400 trang, Giá bán trên toàn quốc: 325.000 đồng/cuốn

(Có hóa đơn) Giao tận nơi

Vui lòng liên hệ:Ms.Hồng Vân
HP: 0909 880 382

Tel: 08.66515070
Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam
ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM

email: hongvan@thongtinluat.org
website: www.thongtinluatvn.com


Giá bán: 325,000Đ
QUY CHUẨN MÔI TRƯỜNG 2012