Luật công chức viên chức năm 2011, mới nhất 2011, luật công chức, luật viên chức mới

Kết quả 1 đến 2 của 2
 1. #1
  Ngày tham gia
  Jul 2011
  Bài viết
  190
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Xu
  12

  Wink Luật công chức viên chức năm 2012, mới nhất 2011, luật công chức, luật viên chức mới

  luật cán bộ công chức viên chức 2012, mới nhất


  Xem Ảnh lớn
  Mã sách: luật cán bộ ccvc
  Tác giả
  Nhà xuất bản: Lao Động
  Năm xuất bản Quý 4 năm 2011
  Số trang 500.00
  Giá bìa: 325,000 VNĐ
  Giá bán 325,000 VNĐ

  Số lượng: Chọn mua

  Chi tiết
  LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
  CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, TUYỂN DỤNG, CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TRỢ CẤP & QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 2012

  Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững mạnh, có trình độ, có phẩm chất đạo đức tốt, có hiểu biết về pháp luật trong tiến trình cải cách nền hành chính quốc gia nhằm đáp ứng công cuộc xây dựng đất nước trong giai đoạn hội nhập là việc làm hết sức cần thiết. Các hệ thống văn bản pháp luật có liên quan đến cán bộ, công chức cũng đang ngày càng được bổ sung và hoàn thiện. Vừa qua, nhiều văn bản mới về lĩnh vực trên được ban hành như Nghị định 68/2011/NĐ-CP ngày 8-8-2011 sửa đổi, bổ sung Nghị định 37/2010/NĐ-CP về minh bạch tài sản thu nhập; Thông tư 08/2011/TT-BNV ngày 2-6-2011 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức; Nghị định 57/2011/NĐ-CP ngày 7-7-2011 về chế độ phụ cấp công vụ; Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 4-7-2011 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tê công lập; Thông tư liên tịch 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31-8-2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Quyết định số 1374/QĐ-TTg 12-8-2011 phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011 – 2015.

  Quyển sách “LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC - CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, TUYỂN DỤNG, CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TRỢ CẤP & QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 2011-2012” nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị những thông tin pháp lý mới nhất về quyền lợi và nghĩa vụ của mình đối với đất nước trong thời kỳ mới. Cuốn sách đã hệ thống hoá một cách đầy đủ và thiết thực các văn bản pháp luật mới, quan trọng, thiết yếu có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công chức như: Chế độ tiền lương mới, các quy định về đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, thôi việc, kỹ luật, chế độ trợ cấp lương hưu, bảo hiểm xã hội, quy định kê khai tài sản...

  Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:

  I.Hỏi đáp về quyền lợi nghĩa vụ của cán bộ công chức và người lao động; II.Chế độ, chính sách tiền lương mới đối với cán bộ công chức (thực hiện từ 1-5-2011); III. Các quy định mới nhất về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; IV. Quy định mới về xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức, viên chức; V. Các quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật cán bộ, công chức, viên chức; VI. Chế độ trợ cấp và các chế độ chính sách khác; VII. Tuyển dụng, đào tạo cán bộ công chức; VIII. Quy chế bổ nhiệm, miễm nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo; IX. Quy định mới về kê khai tài sản và các văn bản có liên quan
  Lần sửa cuối bởi bieuthuexuatnhapkhau, ngày 21-08-2012 lúc 12:29 PM. Lý do: cập nhật sách luật cán bộ công chức mới

 2. #2
  Avatar của sachhanoinet
  sachhanoinet Đang Ngoại tuyến Đóng bỉm
  Ngày tham gia
  May 2011
  Bài viết
  119
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Xu
  61

  Wink luật cán bộ công chức luật viên chức mới nhất, luật cán bộ công chức viên chức mới

  luật cán bộ công chức luật viên chức 2011 mới nhất

  LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, LUẬT VIÊN CHỨC VÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH MỚI VỀ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, BẢO HIỂM XÃ HỘI - Y TẾ - THẤT NGHIỆP NĂM 2011
  LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, LUẬT VIÊN CHỨC
  • Mã sách: 12715

  •Tác giả: Bộ nội vụ

  • Nhà xuất bản: Lao động

  • Số trang: 720

  • Kích thước: 19x27

  • Trọng lượng: 1200 g

  • Giá bán: 298.000 đ

  • Năm xuất bản: Quý I/2011  LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, LUẬT VIÊN CHỨC VÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH MỚI VỀ QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, BẢO HIỂM XÃ HỘI - Y TẾ - THẤT NGHIỆP NĂM 2011  Giới thiệu nội dung:
  Có thể nói rằng, cán bộ, công chức có một vị trí quan trọng trong quá trình tổ chức, thực hiện mọi chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành các văn bản pháp luật; các bộ, ngành liên quan cũng ban hành hàng loạt các văn bản mang tính pháp lý để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các điều luật, các quy định về tuyển dụng, đào tạo, đào tạo lại, tiêu chuẩn, định mức biên chế, bổ nhiệm, miễn nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác, chế độ tiền lương - bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế cũng như quyền và trách nhiệm của các cơ quan đối với cán bộ, công chức.

  Gần đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong
  Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành hàng loạt văn bản hướng dẫn thực hiện như: Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Thông tư số 02/2011/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2011 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội; Thông tư số 06/2011/TT-BTC ngày 14/01/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007 quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước; Thông tư liên tịch số 39/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/12/2010 hướng dẫn chi trả chế độ hưu trí và tử tuất từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc và quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người vừa có thời gian bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

  Đồng thời, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

  Nhằm giúp lãnh đạo, cán bộ tổ chức và đông đảo cán bộ, công chức trong các đơn vị hành chính sự nghiệp nắm bắt kịp thời những quy định mới về các lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách “Luật cán bộ, công chức, luật viên chức và chế độ, chính sách mới về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, bảo hiểm xã hội - y tế - thất nghiệp 2011”.
  “Luật cán bộ, công chức, luật viên chức và chế độ, chính sách mới về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, bảo hiểm xã hội - y tế - thất nghiệp 2011”. Nội dung cuốn sách gồm các phần như sau:ơư

  Phần thứ nhất: Luật Cán bộ, công chức, viên chức
  Phần thứ hai: Quy định mới về cán bộ, công chức
  Mục I Quy định mới về tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đánh giá, xếp loại, nâng ngạch đối với cán bộ, công chức
  Mục II Quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, quản lý, sử dụng, quyết toán, bồi thường chi phí đào tạo
  Mục III Quy định mới về nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, mã số ngạch; định mức biên chế cán bộ, công chức
  Mục IV Quy định mới về điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm, thay thế cán bộ, công chức lãnh đạo
  Mục V Quy định mới về thôi việc, nghỉ hưu
  Mục VI Quyết định mới về quyền lợi và nghĩa vụ đối với cán bộ, công chức
  Phần thứ ba: Quy định mới về lương hưu và bảo hiểm xã hội
  Phần thứ tư: Quy định mới về bảo hiểm y tế
  Phần thứ năm: Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp  Liên hệ: 0926 98 58 68

  TRUNG TÂM SÁCH HÀ NỘI
  http://www.bieuthuexuatnhapkhau.vn/

  Giao sách tận nơi trên toàn quốc
  Có hóa đơn đỏ
  Miễn phí giao sách


SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.