CHÍNH SÁCH THUẾ NĂM 2012
VĂN BẢN CHI TIẾT THI HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHAI THUẾ, NỘP THUẾ, HOÀN THUẾ VÀ XỬ LÝ NỢ ĐỌNG THUẾ


Ngày 11-01-2012, Bộ Tài chính ban hành TT số 06/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và nhiều chính sách mới khác như:
QĐ số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19-1-2012 Về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam;
TT số 05/2012/TT-BTC ngày 05-01-2012 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt;
TT số 11/2012/TT-BTC ngày 4-2-2012 Hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng;
NĐ số 122/2011/NĐ-CP ngày 27-12-2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;
TT số 42/2012/TT-BTC ngày 12-3-2012 Hướng dẫn về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động;
QĐ số 662/QĐ-BTC ngày 13-3-2012 Về việc miễn thuế hàng quà biếu, quà tặng;
TT số 24/2012/TT-BTC ngày 17-2-2012 Sửa đổi, bổ sung một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế;
QĐ số 14444/QĐ-TCT ngày 24-10-2011 Về việc ban hành Quy trình miễn thuế, giảm thu;
QĐ số 905/QĐ-TCT ngày 01-7-2011 Ban hành quy trình hoàn thuế…
Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần I. Luật Quản lý thuế và hướng dẫn mới nhất về kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế;
Phần II. Quy định mới nhất về chính sách ưu đãi miễn thuế, giảm thuế, gia hạn nộp thuế và hoàn thuế đối với doanh nghiệp;
Phần III. Quy định mới nhất về chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt;
Phần IV. Quy định mới nhất về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế xuất nhập khẩu;
Phần V. Quy định mới nhất về phương pháp xác định thuế và nghĩa vụ nộp thuế đối với doanh nghiệp;
Phần VI. Quy định mới nhất về xử lý nợ đọng thuế và quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế.
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 480 trang, Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý II / 2012
(Có hóa đơn) Giao tận nơi
GIAO TẬN NƠI Liên hệ:Ms. Thảo

Trung Tâm Sách Sài Gòn
ĐC : 26/3A Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, Quận 9, TP.HCM

ĐT: 08 66600627 DĐ: 0945 982 986 (Ms. Thảo)

http://www.saigonbook.net

Giá bán: 325,000 VNĐ

bộ luật lao động sửa đổi 2013

Giá bán: 325,000 VNĐ

sách luật công đoàn sửa đổi 2013, mới nhất