Số người chơi: 1 hoặc nhiều hơn

Cách chơi: Nhảy lò cò là nhảy với một chân. Bàn cờ vẽ trên mặt đất, dùng một miếng ngói bể nhỏ hay một viên đá mỏng là quân cái để vào ô số 1 rồi đá lần lượt sang những ô khác theo thứ tự cho hết vòng.

Chỉ được dùng một chân để nhảy và không được đổi chân trong lúc đang nhảy. Nếu nhẩy dẫm vào vạch hay đá quân cái không đúng ô hoặc ra ngoài ô thì bị loại, người khác vào chơi.