Y TẾ TRONG TRƯỜNG HỌC


Xem Ảnh lớn
Mã sách: YT TH
Số Trang: Hàng có sẵn trang
Giá bán: 325,000 VNĐ
Đánh giá: Chưa có

Số lượng: Chọn mua
- Nhấn "Chọn mua" để đặt sách online, trung tâm sẽ xác nhận đơn hàng sau 15 phút.
- Hoặc gọi : 0945 982 986 Để được tư vấn.


Thông tin của sách


HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC SƠ CỨU, CẤP CỨU BAN ĐẦU CÁC LOẠI TỔN THÖÔNG DO TAI NẠN Ở HỌC SINH, PHÒNG CHỐNG, CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH DỊCH, BỆNH TẬT HỌC ĐƯỜNG VÀ 645 CÂU GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ QUY CHUẨN QUỐC GIA VỆ SINH PHÒNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC
Giáo dục - Đào tạo thế hệ trẻ là nhiệm vụ của toàn xã hội. Bên cạnh việc trang bị kiến thức về xã hội, về kỹ thuật, kỹ năng để bước vào đời, còn phải đào tạo thế hệ trẻ phòng tránh các bệnh truyền nhiễm, các bệnh tật học đường để có sức khỏe và thể lực cường tráng. Đây là mục tiêu quan trọng của giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên trong trường học, là mối quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước, của mỗi gia đình và toàn xã hội.
trong những năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe học sinh trong trường học được các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo và thu được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, công tác y tế trong các trường học vẫn còn tồn tại nhiều bất cập. Mạng lưới cán bộ y tế trong các trường học thiếu về số lượng; thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí hoạt động. Sự phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành liên quan trong công tác chăm sóc sức khỏe học sinh chưa chặt chẽ. Những khó khăn, tồn tại trên đã dẫn đến sự gia tăng một số bệnh, tật ở lứa tuổi học đường như cận thị, cong vẹo cột sống, các bệnh về răng miệng, nhiễm giun sán…
Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau:
Phần I. Giải đáp các tình huống về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục
Phần II. Giải đáp các tình huống về hoạt động y tế và công tác phòng chống bệnh tật trong trường học
Phần III. Giải đáp các tình huống về xây dựng trường học an toàn và phòng chống tai nạn thương tích
Phần IV. Giải đáp các tình huống về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm các cơ sở giáo dục
Phần V. Giải đáp các tình huống về phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội trong trường học
Phần VI. Giải đáp các tình huống về công tác giáo dục thể chất trong học đường
Phần VII. Giải đáp các tình huống về công tác chăm sóc giáo dục trẻ em
Phần VIII. Giải đáp các tình huống về tiêu chuẩn chất lượng đối với các cơ sở giáo dục
Phần IX. Giải đáp các tình huống về công tác bảo hiểm y tế trong trường học
Phần X. Phụ lục – Tìm hiểu một số bệnh tật học đường và hướng dẫn sơ cứu, cấp cứu ban đầu các loại tổn thương do tai nạn ở học sinh
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 460 trang. Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý III / 2012.

(Có hóa đơn) Giao tận nơi
GIAO TẬN NƠI
Mọi chi tiết xin liên hệ : Ms. Thảo
Trung Tâm Sách Sài Gòn
ĐC : 26/3A Đỗ Xuân Hợp, Phước long A, Q9 - TP HCM
ĐT: 08 66600627 DĐ: 0945982986
email: sagobook@yahoo.com
website: http://www.saigonbook.net


Sách ứng xử sư phạm và giáo dục kỹ năng sống trong nền giáo dục hiện nay
Xem Ảnh lớn
Mã sách: GD-453
Số Trang: 470 trang
Giá bán: 325,000Đ

Số lượng: Chọn mua
- Nhấn "Chọn mua" để đặt sách online, Trung tâm sẽ xác nhận đơn hàng của quý khách sau 10 phút.
- Hãy gọi : 0909 880 382 để được tư vấn .


Thông tin của sách
ỨNG XỬ SƯ PHẠM VÀ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG TRONG NỀN GIÁO DỤC HIỆN NAY
Ứng xử sư phạm và giáo dục kỹ năng sống là một trong những vấn đề then chốt hiện nay của giáo dục. Để nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên, việc đi sâu tìm hiểu những tri thức sư phạm là rất cần thiết, đặc biệt là hệ thống những tri thức và kỹ năng giao tiếp sư phạm trong hoạt động thường nhật của người giáo viên. Ở nước ta đã không ít các tác giả đề cập tới vấn đề này, từ các sách giáo khoa giảng dạy ở các bậc học cho đến sách chuyên khảo và cả những cuốn sách mang tính ứng dụng trong các lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp khác nhau.
Tuy nhiên, do tính chất đặc biệt đa dạng và tế nhị trong hoạt động giao tiếp, mỗi cuốn sách vẫn chỉ bao gồm một phần nhỏ trong tri thức và các kỹ năng có liên quan tới vấn đề. Cho dù như vậy, song trong thực tế, mỗi cuốn sách đã bổ sung thêm khả năng tư duy sư phạm, tạo ra nhiều cơ sở khoa học cho các hoạt động thực tiễn của người làm công tác giáo dục. Với ý nghĩa đó,
Nội dung cuốn sách gồm các phần sau: Phần thứ nhất: Ứng xử sư phạm thường gặp trong các tình huống
Phần thứ hai: Giáo dục kỹ năng sống đối với mọi lứa tuổi
Phần thứ ba: Giáo dục kỹ năng sống đối với trẻ mầm non
Phần thứ tư: Giáo dục kỹ năng sống đối với trẻ tiểu học và trung học
Phần thứ năm: Giáo dục kỹ năng sống đối với trẻ vị thành niên
Phần thứ sáu: Các kỹ năng cần thiết để đạt hiệu quả trong học tập
Phần thứ bảy: Những quy định mới nhất về quy chế, quản lý trong ngành giáo dục
Những vấn đề mà chúng tôi đề cập tới trong cuốn sách sẽ không đi sâu tìm hiểu các cơ sở triết học, tâm lý học hoạt động ứng xử mà chủ yếu sẽ tập trung làm sáng tỏ bản chất của ứng xử trong giao tiếp giữa thầy và trò theo quan điểm hoạt động và giáo dục, đồng thời cũng chỉ ra một số khó khăn mà giáo viên thường gặp phải khi giải quyết các tình huống sư phạm trong hoạt động ứng xử.
Sách dày 470 trang, Bìa mềm, khổ 20x28 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn

Giá phát hành: 325.000 đ/cuốn . Nộp lưu chiểu quý IV / 2012.
(Có hóa đơn) Giao tận nơi
GIAO TẬN NƠI
Mọi chi tiết xin liên hệ : Ms. Hồng Vân

Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam

ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM
ĐT: 08 66515070 DĐ: 0909880382
email: hongvan@thongtinluat.org
website: www.thongtinluatvn.com
Sổ tay hướng dẫn đổi mới phương pháp quản lý, giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường
Xem Ảnh lớn
Mã sách: GDNT
Số Trang: 480 trang
Giá bán: 325,000Đ

Số lượng: Chọn mua
- Nhấn "Chọn mua" để đặt sách online, Trung tâm sẽ xác nhận đơn hàng của quý khách sau 10 phút.
- Hãy gọi : 0909 880 382 để được tư vấn .


Thông tin của sách

SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ, GIẢNG DẠY - NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG".
Chính phủ và Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành những quy định mới như: QĐ số 711/QĐ-TTg ngày 13-6-2012 Phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020"; QĐ số 1666/QĐ-BGDĐT ngày 4-5-2012 Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011-2016 thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 7-3-2012 của Chính phủ ; CT số 2737/CT-BGDĐT ngày 27-7-2012 Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013; CV số 5289/BGDĐT-GDTRH ngày 20-8-2012 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2012-2013; CV số 5379/BGDĐT-GDTH ngày 20-8-2012 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với giáo dục tiểu học; TT số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10-7-2012 Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; TT số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31-5-2012 Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ngành nghệ thuật, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật; TT số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16-5-2012 Quy định về dạy thêm, học thêm… Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần I. Cơ sở pháp luật về phương pháp dạy và học trong giáo dục – đào tạo; Phần II. Hướng dẫn tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục trong trường học; Phần III. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trong trường học; Phần IV. Quá trình dạy học và đổi mới phương pháp dạy học; Phần V. Giới thiệu một số phương pháp giảng dạy mới; Phần VI. Phương pháp quản lý và phong cách hoạt động giảng dạy hiệu quả; Phần VII. Vai trò và trách nhiệm của giáo viên đối với học sinh; Phần VIII. Công tác đánh giá chất lượng giảng dạy và học tập; Phần IX. Hệ thống các quy định mới nhất về đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học trong giáo dục - đào tạo. Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 464 trang, Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý IV/ 2012. (Có hóa đơn) Giao tận nơi
GIAO TẬN NƠI
Mọi chi tiết xin liên hệ : Ms. Hồng Vân

Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam

ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM
ĐT: 08 66515070 DĐ: 0909880382
email: hongvan@thongtinluat.org
website: www.thongtinluatvn.com