TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG
MỨC LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP
DOWNLOAD TẠI ĐÂY

325,000 VNĐ

Lương tối thiểu được dùng làm cơ sở tính lương trong hệ thống thang, bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện một số chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức của nhà nước. Đối tượng hưởng lương tối thiểu là cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội; đơn vị sự nghiệp của nhà nước, đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội; công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo luật doanh nghiệp.
* Ngày 12-4-2012 Chính phủ ban hành nghị định số 31/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung thực hiện từ 1/5/2012 là: 1.050.000 đồng/tháng, tăng 220.000đồng/tháng so với mức lương 830.000đ/tháng hiện đang áp dụng. Bên cạnh đó còn dùng để tính trợ cấp kể từ ngày 1/5/2012 đối với lao động dôi dư theo nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2011 của Chính phủ; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo lương tối thiểu chung.

* Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12-4-2012 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức bao gồm quy định về tuyển dụng, bố trí, phân công, thay đổi và thăng hạng chức danh nghề nghiệp; đào tạo; bồi dưỡng; biệt phái, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đánh giá; thôi việc nghỉ hưu….Nghị định này có hiệu lực 01-6-2012 và thay thế Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10-3-2003; NĐ số: 121/2006/NĐ-CP ngày 23-10-2006.
* Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 6-4-2012 của Chính phủ quy định xử lý, kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường hoàn trả của viên chức.
Nhằm giúp bạn đọc quan tâm trong lĩnh vực tiền lương và phụ cấp lương trong cơ quan đơn vị. Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản tập sách nêu trên
Sách bao gồm những phần chính sau:
Phần 1: Tăng lương tối thiểu chung – Hệ thống thang bảng lương – các khoản trích và các chế độ được hưởng theo lương tối thiểu chung
Phần 2: Chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, và các khoản phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động mới nhất năm 2012
Phần 3: Quyền lợi nghĩa vụ của cán bộ công chức viên chức người lao động mới nhất
Sách dày 508 trang, in đẹp, NXB Lao động.Giá phát hành: 325.000 đ/Cuốn

GIAO TẬN NƠI
Mọi chi tiết xin liên hệ : Ms. Ngọc
Trung Tâm Sách Pháp Luật

ĐC : 86/2 Dương Đình Hội, P. Phước Long B, Quận 9, TP.HCM
ĐT: 08 66843979 DĐ: 0938 060 418

Email: hongvan054@yahoo.com

Website: http://www.sachphapluat.com