tăng lương tối thiểu công chức năm 2012, tăng lương cơ bản cho cán bộ công chức 2012

Kết quả 1 đến 4 của 4
 1. #1
  Avatar của sachviet
  sachviet Đang Ngoại tuyến Đóng bỉm
  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  90
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Xu
  15

  Mặc định tăng lương tối thiểu công chức năm 2012, tăng lương cơ bản cho cán bộ công chức 2012

  tăng lương tối thiểu công chức năm 2012, tăng lương cơ bản cho cán bộ công chức 2012
  TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01-05-2012, CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH PHỤ CẤP MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

  MUA SÁCH LIÊN HỆ:
  Trung Tâm Sách Sài Gòn ĐC : 26/3A Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, Quận 9, TP.HCM


  ĐT: 08 66600627 DĐ: 0945 982 986 (Ms. Thảo)


  http://bieuthuexuatnhapkhau.com
  CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH PHỤ CẤP MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 2012

  Chính sách tiền lương có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội và có tác động lớn đến hệ thống chính sách kinh tế - xã hội của cả nước trên tầm vĩ mô, tác động lớn đến rất nhiều người lao động hưởng lương. Quán triệt và thực hiện quan điểm của Đảng: “Cải cách chính sách tiền lương phải tiến tới bảo đảm cho cán bộ, công chức, viên chức sống được bằng tiền lương ở mức trung bình khá trong xã hội”. Trên cơ sở đó, hình thành các cơ chế tiền lương hành chính, sự nghiệp phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tạo động lực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.
  Đáp ứng những đòi hỏi cấp thiết phải cải cách chính sách tiền lương cho phù hợp với tình hình hiện tại, ngày 12-4-2012 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày Quy định mức lương tối thiểu chung; Theo đó, lương tối thiểu của công chức lên mức 1.050.000 đồng, tăng 220 nghìn đồng, tương đương 26,5%. Mức lương tối thiểu chung này được xem là căn cứ tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương, mức phụ cấp trong khu vực Nhà nước, tính các mức lương ghi trong hợp đồng lao động đối với các doanh nghiệp xây dựng thang lương, bảng lương... Đồng thời, Chính phủ cũng ban hành nhiều quy định mới khác như: TTLT số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19-01-2012 Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công, viên chức công tác tại cơ sở y tế công lập; NĐ số 14/2012/NĐ-CP ngày 7-3-2012 sửa đổi về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức; NĐ số 23/2012/NĐ-CP ngày 3-4-2012 Quy định một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế; TTLT số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16-3-2012 Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; NĐ số 29/2012/NĐ-CP ngày 12-4-2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; NĐ số 27/2012/NĐ-CP ngày 6-4-2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức; NĐ số 112/2011/NĐ-CP ngày 05-12-2012 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn…
  Nhằm giúp bạn đọc nắm bắt kịp thời những quy định mới về chế độ tiền lương, tiền công, trợ cấp, phụ cấp và bảo hiểm các loại... để nghiên cứu và vận dụng thực hiện, Nhà xuất bản Lao Động Xã Hội xuất bản cuốn sách: “TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01-05-2012, CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH PHỤ CẤP MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
  Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
  Phần thứ nhất. Quy định mới nhất về điều chỉnh mức lương tối thiểu chung áp dụng từ ngày 01-5-2012 và thang bảng lương áp dụng trong khu vực hành chính sự nghiệp;
  Phần thứ hai. Quy định mới về điều chỉnh lương hưu, chế độ hưu trí và chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội;
  Phần thứ ba. Quy định mới về chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp, nghỉ phép và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, người lao động;
  Phần thứ tư. Quy định mới về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp;
  Phần thứ năm. Quy định mới về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế;
  Phần thứ sáu. Quy định mới nhất về quy chế tuyển chọn, đề cử và quản lý cán bộ; Phần thứ bảy. Quy định mới về khen thưởng, xử lý kỷ luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của công chức, viên chức.
  Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 496 trang, Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý II / 2012. Trung Tâm Sách Sài Gòn
  ĐC : 26/3A Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, Quận 9, TP.HCM
  ĐT: 08 66600627 DĐ: 0945 982 986 (Ms. Thảo)


  ĐIỆN THOẠI MUA SÁCH: 0945 982 986

  Giá bán: 325,000 VNĐ

  chính sách lương mới năm 2012, tăng lương cơ bản 2012


  Giá bán: 325,000 VNĐ

  quy định mức lương tối thiểu năm 2012, mới nhất


  Giá bán: 325,000 VNĐ

  chế độ chính sách mới về tiền lương phụ cấp trong khu vực hành chính sự nghiệp 2012


  Giá bán: 325,000 VNĐ

  xây dựng hệ thống thang bảng lương năm 2012


  Giá bán: 325,000 VNĐ

  chính sách mới về tiền lương năm 2012, mới nhất


  Giá bán: 325,000 VNĐ

  mẫu thang bảng lương năm 2012, thang lương công chức 2012


  Giá bán: 325,000 VNĐ

  tăng lương tối thiểu công chức năm 2012, mới nhất


  Giá bán: 325,000 VNĐ

  tăng lương tối thiểu năm 2013


  Giá bán: 325,000 VNĐ

  thang bảng lương của nhà nước 2012, mới nhất


  Giá bán: 325,000 VNĐ

  điều chỉnh tăng lương năm 2012


  Giá bán: 325,000 VNĐ

  thang bảng lương hành chính sự nghiệp 2012


  Giá bán: 325,000 VNĐ

  tăng lương cho cán bộ công chức năm 2012, áp dụng 1-5-2012


  Giá bán: 325,000 VNĐ

  chính sách tăng lương tối thiểu năm 2012


  Trung Tâm Sách Sài Gòn
  ĐC : 26/3A Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, Quận 9, TP.HCM
  ĐT: 08 66600627 DĐ: 0945 982 986 (Ms. Thảo)


  ĐIỆN THOẠI MUA SÁCH: 0945 982 986  Giá bán: 325,000 VNĐ

  luật lao động việt nam 2012, sách mới


  Giá bán: 325,000 VNĐ

  bộ luật lao động việt nam 2012, mới nhất năm 2012


  Giá bán: 325,000 VNĐ

  bộ luật lao động năm 2012, mới nhất


  Giá bán: 325,000 VNĐ

  luật lao động song ngữ 2012, sách mới nhất


  Giá bán: 325,000 VNĐ

  luật lao động năm 2012, sách mới nhất


  Giá bán: 325,000 VNĐ

  BÁO CÁO CỦA CÁC TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN - QUY ĐỊNH VỀ THỂ THỨC, TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP 2011


  Giá bán: 325,000 VNĐ

  sách bộ luật lao động mới nhất 2012, năm 2012


  Giá bán: 325,000 VNĐ

  luật lao động 2012, mới năm 2012


  Giá bán: 325,000 VNĐ

  sách luật lao động 2012, mới nhất


  Giá bán: 298,000 VNĐ

  QUY CHẾ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI NGUỒN THU NGÂN SÁCH CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN 2011


  Giá bán: 325,000 VNĐ

  luật lao động 2012 song ngữ

  ĐT: 08 66600627 DĐ: 0945 982 986 (Ms. Thảo)


  http://bieuthuexuatnhapkhau.com


  ĐIỆN THOẠI MUA SÁCH: 0945 982 986

 2. #2
  Avatar của hanoibook.vn
  hanoibook.vn Đang Ngoại tuyến Đóng bỉm
  Ngày tham gia
  May 2012
  Đang ở
  hà nội
  Bài viết
  80
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Xu
  0

  Mặc định

  TRUNG TÂM SÁCH HÀ NỘI: 0926 98 58 68 (em hằng)
  giao hàng miễn phí trên toàn quốc  tăng lương tối thiểu tháng 5 năm 2012, mới nhất, tăng lương cơ bản tháng 5 năm 2012  Xem Ảnh lớn Mã sách: tăng lương tối thiểu 1/5/2012 Tác giả Bộ lao động TB-XH Nhà xuất bản: Lao Động Năm xuất bản tháng 5 năm 2012 Số trang 670.00 Giá bìa: 350,000 VNĐ Giá bán 350,000 VNĐ
  Số lượng: Chọn mua


  Chi tiết
  TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU THÁNG 5 NĂM 2012
  Ngày 12 tháng 04 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 là 1.050.000 đồng/tháng.

  Trước đó, Chính phủ và các Bộ đã ban hành: Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 6/4/2012 quy định xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức, Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07/03/2012 sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và mục I bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc QĐND và CAND, Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập, Thông tư số 01/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

  Nhằm giúp bạn đọc nắm bắt kịp thời những quy định mới về chế độ tiền lương, tiền công, trợ cấp, phụ cấp và bảo hiểm các loại... để nghiên cứu và vận dụng thực hiện, Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách "Mức lương tối thiểu chung thực hiện từ 01/5/2012 - Chế độ, chính sách mới về tiền lương - tiền công, bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghệp, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động, xử lý kỷ luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức 2012”.

  Cuốn sách gồm các phần như sau:
  Phần thứ nhất: Mức lương tối thiểu chung và Hệ thống thang bảng lương
  Phần thứ hai: Chế độ, chính sách mới về tiền lương, phụ cấp trong khu vực hành chính sự nghiệp
  Phần thứ ba: Chế độ, chính sách mới về tiền lương trong doanh nghiệp
  Phần thứ tư: Chế độ, chính sách mới về lương hưu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
  Phần thứ năm: Chế độ, chính sách mới về bảo hiểm y tế
  Phần thứ sáu: Chế độ, chính sách mới đối với cán bộ, công chức, người lao động, chế độ công tác phí, phương tiện đi lại
  Phần thứ bảy: Quy định mới

 3. #3
  Avatar của quangminh688
  quangminh688 Đang Ngoại tuyến Quấn tã
  Ngày tham gia
  May 2012
  Đang ở
  quangminh688
  Bài viết
  2
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Xu
  0

  Mặc định

  Cảm ơn pạn nhiều về những chia sẻ của pạn, pạn có thể nói rõ hơn ko.

 4. #4
  Ngày tham gia
  Sep 2010
  Bài viết
  64
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Xu
  0

  Mặc định Chính sách tăng lương tối thiểu 2012, Quy định mức lương tối thiểu chung thực hiện từ

  Chính sách tăng lương tối thiểu 2012, Quy định mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 1/5/2012 mới nhất
  Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết : Hotline 0983.545050 - Miễn phí giao hàng trên toàn quốc

  "Mức lương tối thiểu chung thực hiện từ 01/5/2012 - Chế độ, chính sách mới về tiền lương - tiền công, bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghệp, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động, xử lý kỷ luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức 2012”.

  Ngày 12/4/2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 31/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 1/5/2012 là 1.050.000 đồng/tháng.


  Ngày 12/4/2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 31/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung.

  Theo Nghị định, mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 1/5/2012 là 1.050.000 đồng/tháng.
  Múc lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định nói trên áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc tại: cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
  Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2012. Các quy định nêu tại Nghị định được tính hưởng từ ngày 1/5/2012. Bãi bỏ Nghị định 22/2011/NĐ-CP ngày 4/4/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung.
  Nhằm giúp bạn đọc nắm bắt kịp thời những quy định mới về chế độ tiền lương, tiền công, trợ cấp, phụ cấp và bảo hiểm các loại... để nghiên cứu và vận dụng thực hiện, Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách "Mức lương tối thiểu chung thực hiện từ 01/5/2012 - Chế độ, chính sách mới về tiền lương - tiền công, bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghệp, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động, xử lý kỷ luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức 2012”.

  Cuốn sách gồm các phần như sau:

  Phần thứ nhất: Mức lương tối thiểu chung và Hệ thống thang bảng lương
  Phần thứ hai: Chế độ, chính sách mới về tiền lương, phụ cấp trong khu vực hành chính sự nghiệp
  Phần thứ ba: Chế độ, chính sách mới về tiền lương trong doanh nghiệp
  Phần thứ tư: Chế độ, chính sách mới về lương hưu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
  Phần thứ năm: Chế độ, chính sách mới về bảo hiểm y tế
  Phần thứ sáu: Chế độ, chính sách mới đối với cán bộ, công chức, người lao động, chế độ công tác phí, phương tiện đi lại
  Phần thứ bảy: Quy định mới

  Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!  BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012, MỚI NHẤT, Bo luat lao dong nam 2012 MỚI NHẤT
  333,000 VNĐ


  Quy định mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 1/5/2012, luật lao động 2012 mới nhất
  346,000 VNĐ


  chính sách tăng lương tối thiểu năm 2012, mới nhất
  325,000 VNĐ


  Mức lương tối thiểu 1/5/2012, chế độ chính sách mới về tiền lương 2012 mới nhất
  0 VNĐ
  Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết : Hotline 0983.545050 - Miễn phí giao hàng trên toàn quốc


SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.