Có một số truyện cười Doremon . Đọc chết cười . Các mẹ xem thấy hay thì thanks nhé (Các mẹ thanks nhiều em sẽ update )