Anh thương binh sau chiến thắng trở về quê hương với đàn em nhỏ, chiếc nạng gỗ và cây đàn Ghi-ta theo anh khắp xóm làng để lại trên bờ cát trắng những dấu tròn, những nốt nhạc của bài ca về người chiến sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc